Helistage meile: (+372) 56 273 074

Kvaliteetne turvateenus kasutab kaubamärki Full Security

• Valveobjekti omadustest või eripärast tuleneva ohu selgitamine ja selle ärahoidmiseks või vähendamiseks kirjalike soovituste andmine. Soovitused vormistatakse turvaplaanina.

• Vallas- ja kinnisvara valvamiseks ja kaitsmiseks seatakse sisse mehitatud või tehniline valve või mõlemad.

• Isiku soovil ja tema kirjalikul nõusolekul selliste meetmete rakendamine, mis tagavad isiku enda või muu isiku turvalisuse. Isikukaitse jaguneb vahetuks ihukaitseks ja mobiilseks kaitseks.

• Piiritletud või piiritlemata territooriumil ja kindlaksmääratud ajal avalikus kohas korraldatav ettevõtmine, milles osalejate kaitseks tagatakse avalik kord.

Lisainformatsiooni meie poolt pakutava turvateenuse kohta saate siit

Meditsiiniline julgestus

Tänu olemasolule saame pakkuda kvalifitsseitud meditsiinilist julgestust mis tagab iga ettevõtmise ohutu kulgemise.

• Erinevate meditsiinilise kvalifikatsiooniga spetsialistid

• BLS varustus (esmatasandi varustus kergemate traumade ja haiguste diagnoosimiseks ja raviks)

• ALS varustus (täisväärtuslik varustus mis on võrdne kiirabi varustusega. Hõlmab endas elektroonilisi diagnostika vahendeid, ravimeid ja vajadusel ka sõidukit)

• Sidelahendused Häirekeskuste, kohalike haiglate ja operatiivteenistustega

Festivali/ürituse territooriumi ehitus ja manageerimine:

• Territooriumi mõõtmine, tulemuste dokumenteerimine, tulemuste visualiseerimine (sketš, plaan, jne)

• Piirdeaedade paigaldamine (võimalik ka piirdeaedade tellimine, logistika organiseerimine) ja vajadusel kiletamine

• Müügi- ja abitelkide paigaldamine (võimalik ka volituse alusel vajaminevate esemete tellimine koostööpartnerilt – telgid, kapid, jahutid, mööbel, jne.)

• Mööbli paigutamine (paigaldatakse toitlustusalale, pääslatesse, Backstage, jms.)

• WC-de paigutamine (võimalik ka volituse alusel wc-de tellimine ja logistika organiseerimine)

• Elektri süsteemi väljatöötamine ja paigaldamine (voolu olemasolul selle laialivedamine müügipunktideni, müügipunktide valgustus jms). Vajadusel ka terviklahendused koos koostööpartneritega.

• Vajalike töövahendite/abiseadmete ostmine/rentimine (kaablid, kaablisillad, kiled, klambrid, rasketehnika – teleskooplaadurid, rataslaadurid jms.)

• Tööjõu organiseerimine ja logistika

Üritustel pakutava alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookide müügilahenduse väljatöötamine, selle teostamine.

• Alkoholi müügiks vajalike lubade olemasolu tagamine

• Koos korraldusmeeskonna prognoosidega jookide ja müügipuntide hulga välja selgitamine

• Teistele kaubitsejatele müügiks vajalike vahendite müümine, selle üle arvestuse pidamine.

• Alkoholi müügi personali värbamine ja koolitamine (k.a. töötamise registreerimine, töölepingud jms.)

• Müügitelkide ettevalmistamine (alkoholi müügiks vajalike seadmete ja kaupade paigaldamine)

• Alkoholi müügi seadmete ja kaupade logistika

• Tööga kaasneva kvalifitseeritud tööjõu organiseerimine ja logistika

• Raamatupidamise teostamine (eelnevalt kokkulepitud blankettide alusel raamatupidamisdokumentide koostamine, hoiustamine ja esitamine)

OÜ Eventtime ei müü mitte ainult oma aega, vaid pühendumust!

Helistage meile: (+372) 56 273 074